Türkiye kadınlarla büyüyecek

by efe

Türkiye ekonomisinin gereken atılımı yapması, kadınların iş gücüne katılımının artması ile olacak. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasında bir adım öne çıkan kadınlar da gösteriyor ki ülkemizin  güçlendirilmesinde kadının rolü önümüzdeki dönemde çok daha fazla olacak.

Türkiye ekonomisinin büyüme rüzgarını kadınlar estirecek. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası kadınların dirayeti ve umudu yeniden yeşertme yolundaki güçlü duruşu da gösteriyor ki ülkenin geleceğinde kadınların da en az erkekler kadar söz ve etkinlik sahibi olması büyük önem taşıyor.

Bugün Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32.8’e kadar gerilemiş durumda. Oysa eğitim arttıkça kadınların ekonomideki etkinliği de artıyor. Yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 67.6 olması bunu ortaya koyuyor.

Kadınların önemli bir bölümü işgücü piyasasının dışında kalırken, birçok kadın aslında kayıtdışı ekonomide çalışıyor. Kadın işsizliği ülkemizde ortalama işsizlikten daha yüksek iken, kadın istihdam oranı ortalama istihdam oranından daha düşük. Öte yandan Covid-19 döneminde tüm dünyada yaşanan iş kayıplarından kadınların, erkeklere göre orantısız bir biçimde olumsuz etkilendiği ve bunun ülkemizde de benzer bir eğilim gösterdiği biliniyor. ILO’nun tahminlerine göre çalışılan saatlerde de toplumsal cinsiyet eşitsizliği sürüyor. TÜİK’in verilerine göre hem dar hem geniş tanımlı işsizliğin cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınlarda işsizliğin erkeklerden 5 puan daha fazla olduğu görülüyor. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 5, geniş tanımlı işsizlik oranı ise 11,6 puan yüksek seyrediyor.

Kadın istihdamında büyük sorun yaşanırken Türkiye’de orta ve üst düzey kadın yöneticiler için terfinin önündeki engelleri tanımlayan cam tavanlar ise henüz yıkılabilmiş değil. Kadınlar birçok kurumda eşit imkanlara ulaşabilirken birçok şirkette ise kadınların yükselmesi önünde görünmez engeller bulunuyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Leave a Comment

Secured By miniOrange