Süt ve Peynire Dair Az Bilinen Gerçekler

by selenay

Dengeli ve sağlıklı beslenme, büyüme, geliş­me, sağlığın korunması, doğal gıda tüketimi gibi faydalı birtakım faktörleri saydığımızda, ilk aklımıza gelen besinler süt ve süt ürünleri oluyor. Süt ürünlerinin kullanımında da çeşit­lilikler karşımıza çıkıyor. Faydalı olduğu kadar birtakım zararlarının da olduğunu bildiğimiz bu ürünler aynı zamanda bir hayvansal gıda. Dolayısıyla bunun gibi etkenler de tüketicile­rin süt ve süt ürünlerini tercih edip etmeme sebeplerinin yer aldığı faktörleri etkiliyor. Aynı zamanda bilinen bir yanlış da süt ürün­lerinin ve özellikle sütün, çoğunlukla çocuk­ların tükettiği bir gıda maddesi olarak algı­lanması. Bu da kullanım şekillerini etkileyen faktörlerden biri. Bu algıların oluşmasında; toplumun beslenme alışkanlıkları, eğitim ye­tersizliği, ekonomik yetersizlik ve süt ürünlerinin etkisi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması gibi değerler etkili rol oynuyor. Yetişkinler için de hem bizim kültürümüzde hem Batı ve diğer birçok ülke kültüründe süt ve süt ürünleri, dengelenmiş bir di­yetin önemli kısmını oluşturuyor. Günümüz besin tüketim alışkanlığına baktığımızda da paket­li gıdaların yoğun olarak tüketildiğini görüyoruz. Aynı zamanda doğal ürünlerin tüketilmesi konusunda da toplumsal algı hız­la büyüyor. Süt ve süt ürünleri de doğal gıdalar olmakla birlikte paket içerisine konulduğunda ‘işlenmiş’ gıda algısıyla yarı do­ğal olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda doğal olarak tanımla­nan süt ve ürünleri, kendi aralarında işlenmiş ve işlenmemiş olarak ayrılıyor. Bu da tüketi­cilerin tercih faktörlerinden birini oluşturuyor.

Genel anlamda baktığımızda; tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimine olan yaklaşım­larında iki faktör etkili oluyor: Doğal ve sağ­lıklı besin tüketmek istemeleri ve tükettikleri besinlerin lezzetli olması.  Araştırma sonucunda, katılımcıların yarısın­dan fazlasının (yüzde 59) açık sütün yol aça­bileceği hastalıklar hakkında bilgi sahibi ol­madığı da ortaya çıkıyor. “Açık süt kesinlikle doğaldır” algısı tüketicilerin büyük bir kısmın­da etkili olduğu için hastalıklara neden ola­bileceği düşüncesi hiç akla gelmiyor. Do­layısıyla toplumda süt tüketiminde yeterli farkındalık oluşmadığı anlaşılıyor. Katılımcı­ların sadece yüzde 23’ü açık sütün yol açtığı ‘Brucella’ hastalı­ğını biliyor. Diğer sebep olunan hastalıklara karşı da yüzde 18’lik bir dilimin bilgisi olduğu raporlanıyor. Araştırma şirketi Twentify, bu konuyu ele alarak Türkiye’de 1010 katılımcı ile gerçekleştirdiği ‘Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları’ başlıklı raporunu yayımladı. Araştırmanın sonuç­ları süt ve süt ürünlerinin nasıl tüketileceği, doğru tüketim ol­mazsa nelere yol açabileceği konusunda tüketicilerin farkında­lık seviyesinin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Leave a Comment

Secured By miniOrange