Kapadokyalı Leonidas Anadolu’ya geri döndü

by efe

Premium çikolata paza­rının dünyada en önem­li oyuncularından biri Belçikalı Leonidas. Her ne kadar 1913 yılında ilk şubesini Belçi­ka’nın Ghent kentinde kursa da, bu devin öyküsü Anadolu toprak­larında başlıyor. Dünya genelinde 42 ülkede bin 300’den fazla ma­ğazası bulunan Leonidas zinci­rinin öyküsünün temeli o dönem Niğde’yi kapsayan Kapadokya’da atılıyor. 1882 yılında Niğde’de do­ğan Leonidas Kestekides, 18 ya­şına dek köyünde kendi yaptıkla­rı tatlı ve dondurmaları satarak geçimini sağlıyor. Ardından önce Yunanistan’a, oradan İtalya’ya, en sonunda da ABD’ye yol alan genç Leonidas, 1910’da son durağı olan Belçika’ya gidiyor ve burada çi­kolata üretimine başlıyor. 1913’te ilk mağazasını Ghent şehrinde açtıktan sonra, aynı yıl katıldığı Dünya Çikolata Fuarı’nda altın madalya kazanıyor.

Logosu Sparta Kralı’ndan

Adını kurucusundan alan mar­kanın logosu ise hikayesi filmlere de konu olan Sparta’nın ünlü kra­lı Leonidas’tan alıyor. 1922’de ye­ğeni Basilio Kestekides’in Brük­sel’e gelerek kendisiyle beraber çalışmaya başlaması ile şirket ye­ni bir büyüme dönemine giriyor. Hızla büyüyen Leonidas, geçti­ğimiz yıl doğduğu topraklar olan Türkiye’ye geri dönmüştü. İlk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyur­duğumuz haberde 43’üncü ülke olan Türkiye’ye markayı getiren ise Bosna Gıda’nın patronu Zey­nep Bosna oldu. Leonidas ile 15 yıl önce Belçika’da tanıştıklarını o dönem anlatan Zeynep Bosna, “Eşim ve ben çikolatayı çok seven bir aileyiz. Bu markayı Türkiye’ye getirme çabamız ise 2010’la­rın başına uzanıyor. Leonidas üst yönetiminin Türkiye pazarı­na olumlu bakışı ve bizim karar­lılığımız sonucunda 2021 yılının Temmuz ayı itibariyle markanın Türkiye distribütörlüğünü al­dık. Yaklaşık 110 yıllık bu Belçika markasının kurucusunun Anado­lu topraklarından çıkan bir Rum olması, ürünlerinde palm yağı kullanmamaları, hep en iyi kali­te ürünleri, örneğin Türkiye’den ithal ettikleri fındıkları kullan­maları, hâlâ bir aile şirketi olarak kalmış olmaları bizleri çok etki­ledi. İnşallah uzun yıllar sürecek bir işbirliğine çeviririz bu girişi­mimizi” demişti.

Doğduğu Kapadokya’ya götürmek istiyoruz

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bosna ile tekrar karşılaşma şan­sım oldu. Kedisine yeni mağa­zaların açılıp açılmadığını sor­dum. Zeynep Bosna, “Mersin ile Anadolu’ya ilk adımı attık. İstan­bul’da Eyüp ilçesine bağlı Gök­türk semtinde de geçtiğimiz haf­ta bir mağaza açtık. Bu mağazamıza ek olarak kı­sa zamanda Bağdat Cad­desi için görüşmelerimiz ve arayışımız devam edi­yor. Birkaç alışveriş mer­kezi ile temasımız var. Yakın za­manda oralarda da şubelerimiz olacak. Ardından Anadolu’da bü­yümek istiyoruz” diyor. 20 yılı aş­kın bir süre hem finans hem de te­lekomünikasyon sektörlerinde, pa­zarlama alanın­da çalışmış bir profesyonel olan Zeynep Bosna’ya Anadolu’daki bü­yüme planlarını soruyorum. Ya­nıtı, “İlk olarak Ankara. Esnek bir bayilik mo­deli geliştirdik. Bu mo­delle birçok kentte olma hedefindeyiz. Ama en önemli hayalimiz Kapa­dokya. Leonidas’ı doğduğu top­raklara götürmek istiyoruz. He­defimiz 4 yılda 15 mağazaya ulaş­mak” oldu.

Yazı: Kerim ÜLKER,Perde Arkası / DÜNYA

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Leave a Comment

Secured By miniOrange