Peynir sektörü 15 milyar tl ciroya ulaştı

by Mithat Sahin
Tarık Tezel - SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı

Tarık Tezel – SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de en çok tüketilen süt ürünlerinden birisini peynir oluşturuyor. 40 bin çalışanı olan peynir sektöründe 14,8 milyar TL üretim değeri ve 15,3 milyar TL satış cirosu bulunuyor. Son yıllarda gerek yeme kolaylığı ve gerekse genç nesle daha çok hitap etmesi nedeniyle taze peynir grubunda yer alan peynir çeşitlerine olan ilgi de giderek artıyor.

Yazı: Burcu Tuvay

— Çeşitli kaynaklara göre, dünyada toplam 2 bin ile 4 bin arasında peynir çeşidi olduğu belirtiliyor. Kafkas Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada ise Türkiye’de 193 çeşit peynir üretimi gerçekleştirildiği belirlendi. Türkiye’de en çok tüketilen süt ürünlerinden birisi peynir. Yıllar itibarıyla üretimine paralel olarak tüketiminde de artış olan ve en yüksek pazar payına sahip peynir çeşidi ise beyaz peynir. Bunun yanında son yıllarda gerek yeme kolaylığı ve gerekse genç nesle daha çok hitap etmesi nedeniyle taze peynir grubunda yer alan peynir çeşitlerine olan ilgi de giderek artıyor.

Bunu rakamlarla da desteklemek mümkün. Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıklamış olduğu Süt ve Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri’nde peynir üretimi 2015 yılının ilk sekiz ayında 448 bin 944 tonken, 2016 yılının ilk sekiz ayında 462 bin 482 ton oldu. Bu tabloyla peynir sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

2015 yılında toplamda 665 bin 941 ton peynir üretimi gerçekleşti. Ülkemizde üretilen toplam peynir miktarının yaklaşık yüzde 96’sı inek sütünden elde ediliyor. Kalan 28 bin 298 tonluk üretim miktarı ise koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynirleri kapsıyor.

Türkiye’de genel olarak beyaz peynir, kaşar, lor, tulum, mihalliç, Çerkes, dil, otlu peynir, Antep ve Urfa peynirleri üretiliyor. Peynir üretimi modern işletmelerde ve küçük mandıra olarak tabir edilen işletmelerde yapılıyor.

Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık bin 700 adet işletme bulunuyor. 40 bin çalışanı olan peynir sektöründe 14,8 milyar TL üretim değeri ve 15,3 milyar TL satış cirosu bulunuyor. Toplam gıda ve içecek sanayii içerisinde üretim ve satış değeri bakımından yüzde 11’lik paya sahip.

— “YÖRESEL ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERİN”
Artan dünya nüfusu ve gelişmekte olan ülkelerin artan tüketimleri ile birlikte peynir başta olmak üzere pek çok süt ürünü üretiminde son 15 yılda önemli artış yaşandığını söyleyen Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, dünyanın en önemli peynir üreticilerinin ABD ve AB ülkeleri olduğunu ifade ediyor. Bu üreticilerin toplam peynir üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ürettiğini belirten Tezel, sektöre yapılabilecek yatırımlara ilişkinse şu bilgileri veriyor: “Birleştirilmiş mal sınıflamasına göre peynir ihracatı beş farklı alt kalemden oluşuyor. Bunlar taze peynir, rendelenmiş peynir, eritme peynir, mavi damarlı peynir ve diğer peynirlerdir. Bu sınıflandırmaya göre, dünya dış ticaretinden en büyük payı, diğer peynirler başlığı altında yer alan, genellikle yöresel ve coğrafi işaretli olan peynirler alıyor. Sektörde dış talebi karşılayacak nitelikte katma değeri yüksek yöresel ürünlere ağırlık vermek, dış ticarette rekabetçiliğimizin artmasına katkı sunabilir.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Leave a Comment

Secured By miniOrange