Perakende sektörüne yönelik önemli düzenlemeler

by Basak Oksak

İş dünyası örgütlerinin görüşüne açılan yeni torba kanun taslağı, perakende sektörüne yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılamayacak; Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ödemeler, sözleşmede öngörülen tarihte yapılacak. Et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerde süre 30 günü geçemeyecek.

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen yeni kanun tasarılarından birisi de, koronavirüs ortamında çalışma hayatından perakende sektörüne birçok alanda düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı oldu. İş dünyası örgütlerinin görüşüne açılan taslaktaki bazı düzenlemeler şöyle:

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda yapılacak değişiklikle, Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olacak. Ancak, et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde, malın teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecek.

Aynı kanunun 18 inci maddesi değişikliğiyle de,

Yukardaki hükme aykırı hareket edenlere beş yüz bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere süresinde ödenmeyen tutarın yüzde yirmi beşi oranında,

Mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında bulunması gereken bilgilere yer verilmesi hükmüne aykırı hareket eden büyük mağaza ve zincir mağazalara, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir ürün grubu için on bin Türk lirası,

Ek 1 inci maddesine aykırı hareket edenlere on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar,

Ek 2 nci maddesine aykırı hareket edenlere elli bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, idari para cezalarını uygulama yetkisini, merkez veya taşra birimlerine devredebilecek.

6585 sayılı Kanuna eklenecek iki yeni madde ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yasaklanacak.

Kanuna eklenecek “Fahiş fiyat” başlıklı Ek Madde 1 uyarınca; Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamayacak.

“Stokçuluk” başlıklı Ek Madde 2’ye göre de; Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılamayacak; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

Torba kanun taslağında sosyal medya sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ile;

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci, ilgili sosyal ağa dair tebligat, bildirim ve tebliğleri yerine getirecek.

Temsilci belirlemeyen sosyal ağın ilk etapta internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Yine temsilci atanmaması halinde daraltma oranı yüzde 95’e çıkarılacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, içerik şikayetlerine 72 saatte yanıt verecek. Aksi halde yüz bin lira ile bir milyon lira arasında ceza uygulanacak.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Leave a Comment

Secured By miniOrange